wtorek, 28 kwietnia 2015

Ankieta

Zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie
ankiety dotyczącej tematyki IX WRÓT.
To tylko dwa pytania, ale dla nas bardzo znaczące :)

ANKIETA

IX WROTA - marzec 2015

Wciąż zainteresowanie naszym miesięcznikiem jest tak duże,
że nie wszyscy mogą nabyć numer w formie papierowej. 
Dlatego już dzisiaj pojawia się wersja elektroniczna!